Duurzaamheid

Duurzaamheid doorheen de gehele levenscyclus

Als de grootste bootproducent van Noorwegen, moeten we samenwerken met de natuur! Het is in ieders voordeel dat zowel bootbouwers als booteigenaars hun verantwoordelijkheid opnemen wat betreft zo duurzaam mogelijk varen.

We nemen onze verantwoordelijkheid op gedurende de volledige levenscyclus. Van productontwerp tot productie en recyclage van gebruikte boten. We streven ernaar om onze klanten de mogelijkheid te bieden om oude en afgedankte boten terug te brengen naar ons, de producent, en zien erop toe dat nieuwe producten geproduceerd worden uit gerecycled materiaal. We willen de drijvende kracht zijn achter de omschakeling naar duurzaam varen!

De Pioner boten worden geproduceerd uit duurzaam en 100% recyclebaar materiaal, namelijk polyethyleen. Het materiaal en de productiewijze, waarbij de boten in één stuk worden gegoten, resulteren in robuuste boten met een lange levensduur.

De aandrijving van boten maakt traditioneel gebruik van benzinemotoren, maar de ontwikkeling van nieuwe, elektrische motoren zit in de lift en veel van onze verdelers bieden dan ook elektrische motoren aan die uitermate geschikt zijn voor de Pioner boten. De inperking van geluidsoverlast en uitstoot van uitlaatgassen zijn erg belangrijk voor de natuur en het milieu. Een elektrische motor is dan ook een goed alternatief voor kleine boten.

Nordic Plastic Recycling

In 2016 ging Pioner Boat AS een partnerschap aan via een Noors samenwerkingsproject, genaamd Nordic Plastic Recycling (NPR). Het project streeft ernaar om nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen voor het recyclen van plastic materiaal te ontwikkelen, promoten en beïnvloeden. Alle betrokkenen hergebruiken afvalstoffen van productiebedrijven alsook van geretourneerde goederen afkomstig van afzetmarkten. Voor Pioner Boat betekent deze samenwerking dat we de geproduceerde en door Pioner en Steady verhandelde boten op het einde van hun leven kunnen recyclen. We willen controle kunnen uitoefenen op de gehele waardeketen, want dit is immers onze verantwoordelijkheid als producent; tevens is het onderdeel van ons duurzaamheidswerk op lange termijn. Onze producten zijn 100% recyclebaar en dankzij de infrastructuur, technologie en kennis van Nordic Plastic Recycling, kunnen we ons ervan verzekeren dat de Pioner boten niet eindigen op de afvalberg, maar als nieuwe producten voor toekomstige generaties.

In 2021 voerde Nordic Plastic Recycling een marktonderzoek uit en ging tevens in dialoog met belangrijke potentiële klanten, leveranciers en partners. Daarnaast wist het ook zijn rol te definiëren in de nichemarkt van het recyclen van hoogwaardige kwaliteit binnen HDPE. Het bedrijf heeft tevens gedefinieerd hoe het productieproces uitgevoerd dient te worden en hoe een faciliteit eruit hoort te zien.

Huidige inspanningen

We verwerken eigenhandig ons overtollige materiaal, bijvoorbeeld materiaal gebruikt tijdens het productieproces of afkomstig van oude boten of wrakken. Dit wordt gerecycled in Noorwegen. We kopen gerecycled materiaal op dat we vervolgens gebruiken in daartoe geschikte producten, maar de beschikbaarheid en kwaliteit is momenteel te wispelturig. Pioner Boat heeft samenwerkingen aangegaan om gerecycled propaangas te gebruiken voor de draaioven. Dit propaangas is afkomstig uit propaangascilinders die zullen worden vernietigd of gerenoveerd. Het is onze toekomstige doelstelling om exclusief gebruik te maken van gerecycled gas. De capaciteit van het recyclagestation is momenteel lager dan ons gebruik, dus dienen we nog steeds gas van andere leveranciers aan te kopen. We zijn mede-eigenaar van NPR, die ons zal bijstaan bij het recyclen van ons materiaal. We produceren energie-efficiënte rompen met het oog op zo weinig mogelijk brandstofverbruik en passen bootmodellen aan zodat ze niet enkel aangedreven dienen te worden met interne verbrandingsmotoren.

Productie

De boten worden roterend gegoten in polyethyleen – een uiterst robuust en uv-bestendig materiaal. De boten worden in één stuk gegoten en zijn bestand tegen belastende factoren, zoals schokken en stoten, grote temperatuurschommelingen en zonlicht. De boten vereisen minimaal onderhoud en beschikken over een lange levensduur. Bij Pioner dragen we zorg voor het milieu en de leefomgeving. Ons productieproces volgt strikte procedures en we volgen een ISO-gecertificeerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Samen met de uitstekende vakbekwaamheid van onze medewerkers garandeert dit de productie van kwalitatieve Pioner boten.

Publicaties over duurzaamheid